Bouwplantoetsing

BWT Consultancy Weert BV


Zorgcomplex in de gemeente Echt bestaande uit 5 groepswoningen (30 wooneenheden) t.b.v Orbis Zorgconcern. 1e & 2e verdieping 32 zorgappartementen "Binnenplein" wordt overkapt met een glazen atriumkap. Architect van aken architecten Eindhoven. Opdrachtgever VastGoed-2-Duizend Projecten BV Reuver.

Het vakgebied Bouw- en Woningtoezicht is met de nieuwe Wabo, Woningwet, het Bouwbesluit en de Energie Prestatie Normering uitgebreider en complexer geworden. In 2009 zijn kwaliteitskriteria ontwikkeld waaraan vergunningverlening, toezicht en handhaving uiterlijk per 1 januari 2011 zouden moeten voldoen. Gemeenten en provincies moeten samen Regionale Uitvoerding Diensten oprichten en belasten met de uitvoering van een basistakenpakket. Deze RUD's zouden uiterlijk 1 januari 2012 operationeel moeten zijn.
Om bouwplannen adequaat te kunnen toetsen moet een afdeling Bouw- en Woningtoezicht beschikken over zowel generalisten als specialisten. Bij veel gemeenten kan er om allerlei redenen geen of onvoldoende uitbreiding van de reguliere personeelsformatie plaatsvinden, hetgeen in samenhang met eerder genoemde factoren leidt tot kennis- en capaciteitsproblemen op het gebied van bouwplantoetsing.
Hieruit valt de conclusie te trekken dat de komende jaren een spanning op het Bouw- en Woningtoezicht zal ontstaan, welke bij ongewijzigd beleid zal leiden tot een daling van het kwaliteitsniveau in de afhandeling van bouwvergunningen.
Om een kentering in deze ontwikkeling te bewerkstellen heeft BWT Consultancy Weert BV het product "Outsourcing BWT" ontwikkeld.

Wanneer er bij een gemeente behoefte bestaat om bouwplantoetsing uit te besteden, biedt BWT Consultancy Weert BV meer dan voldoende mogelijkheden om een passende oplossing te bewerkstelligen. Afgestemd op de behoefte, wensen en eisen van de gemeente wordt een voor deze specifieke activiteit van toepassing zijnde offerte uitgebracht.

WAT LEVERT OUTSOURCING DE GEMEENTE OP:

Kwaliteitsgarantie: BWT Consultancy Weert BV is specialist op het gebied van Bouwplantoetsing en werkt nu reeds conform BRL5019

Flexibiliteit: Door uitbesteding van bepaalde functies en/of taken wordt uw afdeling flexibeler en slagvaardiger. Bij piekbelasting kunt u door outsourcing de kwaliteit van uw diensten blijven garanderen aan uw klanten. In periode van een lage werkdruk blijft u niet zitten met overcapaciteit aan personeel.

Efficiency: Al op korte termijn zal als gevolg van bovengenoemde voordelen qua prijs/prestatie verhouding een belangrijke efficiency winst kunnen worden geboekt.

Denkt u als opdrachtgever aan uitbesteding van bouwplantoetsing en wilt u weten wat BWT Consultancy Weert BV voor u kan betekenen, neem dan vrijblijvend contact op en bel 06 - 44 68 69 61

Met vriendelijke groet,
bouwplantoetsing
BWT Consultancy Weert BV
Hans van de Winkel
Maquette van het zorgcomplex in Echt