Bouwplantoetsing


Medisch Centrum Panningen gemeente Peel en Maas. Architect Verheijen-Smeets Tegelen.

Door de diversiteit aan eisen in het Bouwbesluit is er in de BRL 5019 voor gekozen deze in te delen in een 7-tal specialismen (scopes)

In de BRL 5019 worden de volgende scopes onderscheiden

A -Algemeen Bouwkundig
B -Constructief
C -Brandveiligheid
D -Bouwfysica
E -Installaties
G -Coördinator
I -Kleine veel voorkomende bouwwerken

BWT Consultancy Weert BV kan al deze onderdelen nu reeds toetsen voor haar opdrachtgever, waarbij BWT Consultancy Weert BV de coördinerende rol (scope G) voor haar opdrachtgever vervuld en zelf de scopes A-D-E en I toetst.

Voor specialistische onderdelen worden door BWT Consultancy Weert BV vakspecialisten ingeschakeld.
Constructieve toetsing (scope B) van plannen gebeurd door een deskundige constructeur, met een jarenlange ervaring.
Brandveiligheid van plannen (scope C) wordt getoetst door een brandpreventist, welke eveneens beschikt over specialistische kennis op gebied van brandpreventie en een ruime praktijkervaring.

Op deze wijze kan BWT Consultancy Weert BV nu reeds garant staan voor een professionele bouwbesluittoets gebaseerd op de BRL 5019. 44 appartementen, ondergrondse parkeergarage, 1800m2 winkels in Panningen gemeente Peel en Maas. Architect Saanen en Knoups te Budel.