Constructieve Veiligheid


De constructieve veiligheid en samenhang van bouwwerken is een onderwerp, dat in een hoogontwikkeld land als het onze eigenlijk geen zorgen zou mogen baren. Toch gebeurt dat in toenemende mate, vooral onder mensen-die-er-verstand-van-hebben. Dat komt niet alleen doordat er met enige regelmaat echt iets misgaat, incidenteel zelfs met dodelijke afloop. Het komt vooral doordat een aantal taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden de laatste decennia niet de aandacht hebben gekregen die nodig is.

Onder de noemers marktwerking en deregulering hebben we in ons land de manier om met dit onderwerp om te gaan vooral overgelaten aan de opdrachtgever/vergunninghouder. Deze moet zelf regelen hoe de verantwoordelijkheid voor de constructieve veiligheid wordt ingevuld, maar is de opdrachtgever zich hiervan bewust? Weet deze met zijn verantwoordelijkheid om te gaan? Wordt hij goed geadviseerd? Let het bevoegd gezag wel voldoende op?

Plan van aanpak constructieve veiligheid [4.820 KB]


BWT Consultancy Weert BV kan voor gemeenten naast de Bouwbesluittoets ook toetsing van constructies van bouwplannen verzorgen.

 Cultureelcentrum DOC 6 in Panningen gemeente Peel en Maas. architect de Twee Snoeken Den Bosch.