SBR Referentie details

Gestructureerde controle van details


BWT Consultancy Weert BV beoordeelt bouwkundige details aan de hand van de SBR Referentiedetails.

De kwaliteit van een bouwwerk wordt met name vastgelegd in de detailleringen. Aan details worden dan ook veel en hoge eisen gesteld.
Bouwers hebben behoefte aan goed uitgewerkte details. Details die bouwtechnisch en bouwfysisch correct zijn en voldoen aan de Bouwregelgeving. Het hangt van de kennis en kunde (ruimtelijk inzicht) van de tekenaar af of de verschillende details correct op elkaar zijn afgestemd.

De ontworpen SBR Referentie details zijn beoordeeld op de volgende aspecten:

- thermische kwaliteit (vermijden koudebruggen)
- hygrische kwaliteit (dampremmende lagen tegen damptransport)
- luchtdoorlatendheid (energieverliezen door infiltratie en ventilatie)
- waterdichtheid en regenwerendheid
- geluidwerendheid (details conform NPR 5070)
- brandveiligheid (brandgevaarlijke situaties voorkomen)
- duurzaamheid (duurzame en vervangbare materialen)
- maakbaarheid

Details die vaak niet uitgewerkt worden zijn de kozijnaansluitingen (specifiek: verstopte ventilatieroosters, onderdorpels, onderlinge
aansluitingen), bouwmuurdetails (van belang voor controle van de geluidsisolatie) en doorbrekingen van de gevels door luifels, gevelornamenten en dergelijke.
Goed uitgewerkte details verminderen tegenvallende prestaties en faalkosten.